Vodovody a kanalizácie

Naša ponuka pozostáva:

 • Prieskum a posudzovanie stavu existujúcich podzemných vodovodov a kanalizácií
 • Navrhovanie spôsobov a metód obnovy potrubí
 • Hodnotenie technickej úrovne potrubných systémov a súčastí
 • Realizácia a výstavba vodovodov
 • Výstavba kanalizácií beztlakových aj tlakových
 • Vnútorné rozvody vody a domovej kanalizácie
 • Ochrana vnútorných povrchov potrubí
 • Ekologické utesňovanie systémov potrubných rozvodov
 • Odstraňovanie strát vody v systémoch a potrubiach pitnej a úžitkovej vody
 • Rozvody požiarnej vody v objektoch vrátane hydrantov a armatúr
 • Montáž, výmena vnútorných systémov kanalizácie
 • Revízie, tlakové skúšky, inžinierska a poradenská činnosť

Pozrite si zopár našich referencií